ul. Toszecka 102, Pokój 507, V piętro, 44-117 Gliwice, Polska

SCADA

Projektowanie standardu wizualizacji i oprogramowania

Zakres oferty

          W dużych, zdecentralizowanych systemach sterowania, system SCADA jest niezbędnym elementem instalacji przemysłowej. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań w trakcie programowania zaprojektowane przez nas oprogramowania SCADA dają możliwość rozbudowy systemu w przyszłości, bez modyfikacji istniejących struktur.
 

W ramach usługi zapewniamy:

projektowanie standardu wizualizacji i oprogramowania

monitorowanie i archiwizację wartości binarnych oraz analogowych procesów

zarządzanie danymi produkcyjnymi z poziomu systemu SCADA

programowanie praw dostępu do systemu SCADA

programowanie możliwości kontroli procesu produkcji z systemu SCADA

projektowanie ekranów synoptycznych ogólnych oraz szczegółowych procesów

projektowanie ekranów ze statystykami produkcji

projektowanie ekranów planowania produkcji

projektowanie ekranów diagnostyki systemu

wielojęzyczność oprogramowania

modernizację i wymianę starych systemów SCADA na nowe

wdrożenie i integrację do nowego lub istniejącego systemu sterowania

konsultacje przy doborze systemu

konsultacje w trakcie projektowania

 

Przykładowe narzędzia z którymi pracujemy:

Siemens (WinCC, PMC Sicalis)

Rockwell Automation (Factory Talk View)

Wonderware (InTouch)

GE Intelligent Platforms (iFix, Cimplicity)

National Instruments (LabView)

Schneider Electric (CitectSCADA)

Dürr Systems (EcoScreen)

Progea (Movicom X2)


 

Powrót do listy