ul. Toszecka 102, Pokój 507, V piętro, 44-117 Gliwice, Polska

Robotyka

Programowanie off-line, programowanie on-line, optymalizacja czasu cyklu

Zakres usług

Przez programowanie robotów rozumiemy pojedyncze zadania zmiany istniejących programów, jak również kompleksowe projektowanie całych systemów wykorzystujących roboty. Dla skomplikowanych zadań przeprowadzamy symulację zaprojektowanych rozwiązań, testy oprogramowania w ramach wirtualnego uruchomienia (Virtual Commissioning), wgranie programów on-line oraz uruchomienie
w siedzibie klienta.  

 

W ramach usługi programowania robotów zapewniamy:

Przygotowanie specyfikacji i standardów oprogramowania Przygotowanie interfejsów do wymiany danych z systemami PLC
Sprawdzenie osiągalności i punktów procesowych Podział obszaru pracy na strefy kolizyjne robotów
Przygotowanie kompletnego oprogramowania „offline” Testowanie wybranych funkcji oprogramowania na etapie projektowania
Uruchomienie oprogramowania na obiekcie przemysłowym „online” Analizę i optymalizację czasu cyklu
Konsultacje z klientem w trakcie projektowania, programowania
i uruchamiania cel zrobotyzowanych

 

Procesy, w których wykorzystujemy nasze aplikacje:

 

Zgrzewanie punktowe i spawanie liniowe Przenoszenie, pakowanie i paletyzacja
Klejenie Lakierowanie
Montaż Napełnianie i dozowanie
Inspekcja i testowanie

 

Przykładowych narzędzia programowania off-line z którymi pracujemy:

Process Simulate RobotStudio

 

Przegląd przykładowych robotów, z którymi pracujemy:

ABB KUKA DÜRR
Powrót do listy