ul. Toszecka 102, Pokój 507, V piętro, 44-117 Gliwice, Polska

Elektryka

Dokumentacja elektryczna, projektowanie i montaż szaf elektrycznych

Zakres oferty

          Projektujemy kompleksowo instalacje elektryczne dla przemysłu. Dobór komponentów przeprowadzamy uwzględniając zasadność rozwiązań, koszty, możliwość modyfikacji oraz terminowość dostaw. Analizujemy i stosujemy się do wytycznych i przepisów obowiązujących w kraju, gdzie instalacja będzie używana.

          Podczas projektowania korzystamy z zaawansowanych narzędzi wspomagających procesy projektowania jak np. EPLAN Electric P8.

 

W ramach usług projektowania dokumentacji elektrycznej zapewniamy:

obliczenia i wymiarowanie

dobór komponentów

schematy instalacji

przygotowanie list materiałowych

konsultacje w trakcie projektowania

przygotowanie list kablowych

aktualizacja dokumentacji

przygotowanie list zaciskowych

 

przygotowanie list I/O dla systemów PLC

          Produkujemy i dostarczamy szafy sterownicze i zasilające dla systemów sterowania w najbardziej różnorodnych formach konstrukcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami danej instalacji oraz wymaganiami klienta.

Na podstawie określonych wymagań jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać szafy sterownicze, poczynając od niewielkich skrzynek zaciskowych, aż po złożone systemy wieloszafowe dla dużych obiektów przemysłowych.

 

W ramach usługi projektowania i montażu szaf sterowniczych zapewniamy:

analiza przepisów klienta analiza wymagań systemu
określenie wytycznych i standardów opracowanie koncepcji technicznej
podział systemu na strefy sterowania i odpowiednie ilości szaf sterujących projektowanie i montaż skrzynek potencjałowych
projektowanie i montaż szaf sterujących projektowanie i montaż szaf zasilających
projektowanie i montaż pulpitów operatora testowanie szaf na etapie montażu
konsultacje w trakcie projektowania i montażu dostawa na fabrykę

 

Powrót do listy