ul. Toszecka 102, Pokój 507, V piętro, 44-117 Gliwice, Polska

Dokumentacja i szkolenia

Dokumentacja techniczna, szkolenia personelu utrzymania ruchu, asystencja produkcji

Zakres oferty

          W trakcie realizacji projektów przygotowujemy dokumentację projektową i uruchomieniową zgodnie z wymaganiami, standardami i oczekiwaniami klienta. Przeprowadzamy szkolenia dla personelu utrzymania ruchu oraz operatorów linii produkcyjnych z zakresu obsługi uruchamianej instalacji.

 

W ramach usługi zapewniamy:

przygotowanie lub/i aktualizację dokumentacji technicznej (PLC, wizualizacja, system SCADA, mechanika, elektryka, instrukcje stanowiskowe)

konserwację systemów sterowania – przeprowadzanie okresowych archiwizacji i aktualizacji oprogramowania przemysłowego

prowadzenie szkoleń na obiektach przemysłowych dotyczących uruchamianych instalacji

wsparcie techniczne i asystencję na obiektach przemysłowych

prowadzenie zdalnego wsparcia technicznego dla obiektów przemysłowych

 

 

Powrót do listy